Green Dawn – Bærekraft og Inkludering i Klesindustrien

En grønnere fremtid for klesindustrien

En grønnere fremtid for klesindustrien
William og Lelian viser frem noen av plaggene i butikken

Lørdag 27.03.2022 åpnet Green Dawn dørene for sin helt nye butikk i Vestre Skostredet 2. Med en bærekraftig forretningsmodell, og et mål om å gjøre hverdagen grønnere, satser Green Dawn for fullt på gjenbruk i klesindustrien. Bærekraft og inkludering i klesindustrien er hovedelementer Green Dawn fokuserer på.

Ifølge en rapport fra UNCTAD i 2019 (UN Conference on Trade and Development) slipper klesindustrien ut et større drivhusgass-volum enn all flytrafikk og sjøfart i verden. Klimaavtrykket i tekstilindustrien står altså for hele 8 prosent av verdens klimagassutslipp.

Green Dawn har tatt et steg nærmere å bekjempe denne problemstillingen. De tilbyr en butikk for klesbytting, redesign og bruktsalg. De ser verdien i alle ressurser, og skal sammen skape nye verdier for en bærekraftig fremtid. Teamet består av William Ingvaldsen, Lelian Dam-Rimarachin og Erling hugo Jensen. William er en tidligere deltaker av Gründerlab, og Lelian er med i programmet denne våren. Vi er stolte av hva teamet i Green Dawn har fått til så langt.

Bærekraft og Inkludering

Bærekraft og Inkludering
Åpningsdagen av Green Dawn

Nå har Green Dawn kommet godt i gang med etableringen av sin butikk. Formålet er å skape flere trygge og givende arbeidsplasser til individer med innvandrerbakgrunn. Sammen ønsker de å være en brobygger for dem som har større utfordringer med å komme seg ut i arbeidslivet, samtidig som de opprettholder en sirkulær-økonomisk forretningsmodell. Gjennom samarbeid med ulike aktører i næringslivet skal restmaterialer få et nytt liv i deres systue, og klær skal få en ny eier gjennom bytting i butikken. Summen av dette er et ønske om å redusere det enorme forbruket og utslippene tilknyttet klesindustrien. Kom innom Green Dawn sin nye butikk og se hvordan du kan bidra til bærekraft og inkludering i klesindustrien.

– “Vi står overfor en ekstrem utfordring i å redusere klimaavtrykket i klesindustrien. Vi ønsker å gjøre vårt for å bidra til en grønnere og mer inkluderende fremtid.”

William Ingvaldsen – Styremedlem, Green Dawn

Domkirkegaten 6A

Ønsker du en kontorplass midt i Bergen sentrum? Bli en av de første som sitter i våre nye lokaler i Domkirkegaten!

Vennskap

990,-/ mnd (eks. MVA)

Dette inkluderer følgende: Tilgang til ledig plass i åpent kontorlandskap inntil en gang i uken, nytraktet kaffe, tilgang til møterom, rask wifi, rengjøring, strøm, telefonbåser samt invitasjon til utvalgte arrangementer i Bergen.Works regi.

Åpen plass

2250,-/ mnd (eks. MVA)

Dette inkluderer følgende: Tilgang til ledig plass i åpent kontorlandskap, nytraktet kaffe, tilgang til møterom, rask wifi, rengjøring, strøm, telefonbåser samt invitasjon til alle arrangementer i Bergen.Works regi.

Fast plass

3500,-/ mnd (eks. MVA)

Dette inkluderer følgende: Fast plass i åpent kontorlandskap, nytraktet kaffe, tilgang til møterom, rask wifi, rengjøring, strøm, telefonbåser samt invitasjon til alle arrangementer i Bergen.Works regi.