LINK UTVIKLING ER FINALIST I ODA-NETWORK AWARDS!

Hana (V) og Michelle (H)

Link er et utviklerselskap som tilbyr app- og webløsninger, kreativt design og forretningsutvikling skreddersydd ditt behov. Bedriften tar hånd om alt fra planlegging og strategi – til design og utvikling – til drift. Link jobber i et tverrfaglig knutepunkt mellom innovasjon, kreativ prosjektledelse og teknologi. Teamet er satt sammen av mastergradskompetanse innen innovasjon og forretningsutvikling, og 13 års erfaring med brukerdrevet utvikling. De har et bredt nettverk av forretningsutviklere, designere, utviklingskompetanse, og kreative ledere.

I år tar vi virkelig av oss hatten for Link Utvikling. De er nominert som én av tre finalister i kategorien “ODA Award Organization”. ODA er Nordens ledende nettverk for mangfold innen teknologi. De har mer enn 10.000 medlemmer med aktiviteter i Oslo, Bergen, Innlandet og Trondheim, og rundt 50 partnere. ODA har siden 2005 inspirert og bidratt gjennom større kjønnsmangfold til bedre beslutninger og løsninger for virksomheter og samfunn.

Det er litt av en bragd av de unge gründerne Hana Colakovic og Michelle Sæther. De leder et ungt selskap som virkelig har fått vind i seilet. Å være finalist med konkurrenter som IBM Norway og Schneider Electric viser nok en gang hvorfor Link er en reell utfordrer i sine respektive markeder. Begge konkurrentene har en omsetning i milliarder, og det å bli representert ved siden av gigantene er en stor prestasjon i seg selv. Dette er en spennende tid for Link Utvikling – og de unge gründerne utvider stadig porteføljen sin med eksponentielle proporsjoner.

Finalistene ODA AWARD ORGANIZATION 2022

“Vi ser muligheter i mennesker, og vi heier på inkludering og mangfold på tvers av fagfelt, bakgrunn og kompetansenivå. Å bli nominert til pris for inkludering betyr mye for oss. Det er veldig fin anerkjennelse og meningsfull nominasjon, og vi retter en stor takk til ODA som setter dette på dagsorden”

Link Utvikling

Mulighetsprisen

Link utvikling eies og styres av Hana og Michelle. Både i fysiske arrangement og på sosiale medier, har selskapet aktivt fremmet kvinner innen teknologi, i tillegg til unge teknologiske talenter. De har i samarbeid med JobLoop sin plattform “kodehode” og NAV-programmet “Arbeidstrening” gitt unge individer, som har falt utenfor skole og jobb, muligheten å oppnå kompetanse og arbeidserfaring innen teknologi.

I tillegg til nominasjonen fra ODA; er Selskapet nominert til “mulighetsprisen” av Bergen Næringsråd og Deloitte, for å være en rollemodell av mangfold og inkludering på arbeidsplassen. Samtidig har Link Utvikling inngått innovasjonskontrakt med Bergen Kommune for å utvikle tjenesten Kulturjakten. Denne skal tilgjengeliggjøre kulturtilbudet i Bergen for alle dens innbyggere og tilreisende, samt aktivisere lokalbefolkningen.

Fra Svippin til Link Utvikling

Teamet i Link Utvikling

Historien til Link Utvikling er fascinerende. Selskapet startet i 2018 med en egenutviklet applikasjon som fokuserte på insentiveringsmekanismer og gamification med egen kartløsning. Teknologien var ettertraktet, og ikke bare i den først tiltenkte bransjen. Dette ledet selskapet inn i en omstilling hvor Svippin’s teknologi gradvis ble brukt i nye markeder og bruksområder, noe som også åpnet opp for andre spennende oppdrag.

Selskapet har vunnet flere priser for konseptet; blant annet Gründerhub-prisen av VIS innovasjon og SR Bank, Innovasjonsprisen fra Høgskulen på Vestlandet, Studentidé-konkurranser, og mottatt 1.000.000 kr fra Norsk Forskningsråd. Gründerne var også nominert til Fredrikke Quam-prisen 2020.

Pandemiens intredning førte til en ‘pivot’ i forretningskonsept og modell. Svippin gikk fra å være fokusert på en app – Svippin appen – til å bli et utviklerbyrå som tilbyr app og webløsninger skreddersydd kundens behov. Link Utvikling har vist en helt fantastisk omstillingsdyktighet i en utfordrende fase. Dette gjenspeiles godt i nye nominasjoner for anerkjente priser.

Veien videre

“Veien videre for Link Utvikling vil være å videreutvikle nåværende prosjekter, starte nye spennende og innovative utviklingsløp og betateste Kulturjakten med Bergen Kommune. Vi har en spennende tid i vente, dette er kun starten!”

Hana Colakovic

Domkirkegaten 6A

Ønsker du en kontorplass midt i Bergen sentrum? Bli en av de første som sitter i våre nye lokaler i Domkirkegaten!

Vennskap

990,-/ mnd (eks. MVA)

Dette inkluderer følgende: Tilgang til ledig plass i åpent kontorlandskap inntil en gang i uken, nytraktet kaffe, tilgang til møterom, rask wifi, rengjøring, strøm, telefonbåser samt invitasjon til utvalgte arrangementer i Bergen.Works regi.

Åpen plass

3200,-/ mnd (eks. MVA)

Dette inkluderer følgende: Tilgang til ledig plass i åpent kontorlandskap, nytraktet kaffe, tilgang til møterom, rask wifi, rengjøring, strøm, telefonbåser samt invitasjon til alle arrangementer i Bergen.Works regi.

Fast plass

4900,-/ mnd (eks. MVA)

Dette inkluderer følgende: Fast plass i åpent kontorlandskap, nytraktet kaffe, tilgang til møterom, rask wifi, rengjøring, strøm, telefonbåser samt invitasjon til alle arrangementer i Bergen.Works regi.