ASISTOBE VANT LIGHT RAIL AWARDS!

Asistobe er et innovativt selskap som jobber med å effektivisere kollektivtransport gjennom Big Data og AI-algorytmer som skal analysere hvordan folk reiser. På bare ett år har de vokst fra fem til tjue ansatte, og har ingen planer om å bremse veksten. På Bergen.Works har de nå ti ansatte som jobber med forskning og utvikling, i tillegg til datterselskapet i Portugal som jobber med UX design og utvikling av app til kundene. 

 

CEO og grunnlegger av selskapet Johan C. Haveland har jobbet i kollektiv transport bransjen i over ti år, og har spesialisert seg på hvordan man kan redusere kostnader i kollektivtransporten. Han har tatt stor del i utformingen av Bybanen i Bergen, hvor han var med å redusere kostnader med 18%. Haveland sitt mål som grunnlegger er å utvikle langsiktige planer for de forskjellige firmaene i kollektivtransport. 

Light rail awards

Asistobe vant nylig “Vision of the Year” på den årlige Light Rail Awards og har i forbindelse med dette fått masse oppmerksomhet verden rundt. “Vision of the Year” er en pris for de med prosjekter som nylig er implementert, samtidig de som viser potensial for fremtiden. Prisen er anerkjent i bransjen og gir gode muligheter for fremtiden. 

 

Veldig kult å vinne denne prisen” sier Haveland. “Som et relativt lite selskap fra Bergen, er det veldig kult å få anerkjennelse for arbeidet som blir gjort.” fortsetter han.

 

 

Fokus på inkudering

 Asistobe ønsker å være et globalt selskap som fokuserer på inkludering og mangfold. Med ansatte fra verden rundt har de et inkluderende og åpent arbeidsmiljø. Som leder har han høy tillit til de ansatte og påpeker at det er viktig å ha åpen dialog når arbeid skal utføres. Han mener også at det er viktig at de ansatte ikke gjør oppgaver som de føler er utenfor deres område og at arbeidet som blir gjort er meningsfullt for enhver. 

Videre satser de på et samarbeid med Jobloop; en bedrift som hjelper folk å finne sin vei (til skole, utdanning, samfunn og arbeidsliv). I tillegg hjelper de arbeidsgivere til å få tidlig tilgang på kompetent arbeidskraft. Nå er de i en prosess hvor de leter etter kandidater for Asistobe. Neste steg blir å finne relevante, men samtidig tilpassede arbeidsoppgaver til disse individene.

Ønsker at flere skal ta kollektivtransport

“Målet er å få flest mulig til å ta kollektivtransport” sier Haveland. I et samfunn hvor bærekraft stadig blir i større fokus, er kollektivtransport en viktig del av utviklingen. Ved å ha forståelse for hvordan folk reiser med kollektivtransport, kan de optimalisere reiseveier slik at det blir enklere for folk å ta i bruk kollektivtransport. Asistobe har nylig inngått samarbeid med Telia, hvor de hjelper å hente inn data for videre analyser. Samarbeidet oppsto da Telia deler Asistobe sin visjon om bedre kollektivtransport og grønnere byer. 


Fremtiden er å forstå hvordan folk reiser”  avslutter Haveland.

Domkirkegaten 6A

Ønsker du en kontorplass midt i Bergen sentrum? Bli en av de første som sitter i våre nye lokaler i Domkirkegaten!

Vennskap

990,-/ mnd (eks. MVA)

Dette inkluderer følgende: Tilgang til ledig plass i åpent kontorlandskap inntil en gang i uken, nytraktet kaffe, tilgang til møterom, rask wifi, rengjøring, strøm, telefonbåser samt invitasjon til utvalgte arrangementer i Bergen.Works regi.

Åpen plass

2250,-/ mnd (eks. MVA)

Dette inkluderer følgende: Tilgang til ledig plass i åpent kontorlandskap, nytraktet kaffe, tilgang til møterom, rask wifi, rengjøring, strøm, telefonbåser samt invitasjon til alle arrangementer i Bergen.Works regi.

Fast plass

3500,-/ mnd (eks. MVA)

Dette inkluderer følgende: Fast plass i åpent kontorlandskap, nytraktet kaffe, tilgang til møterom, rask wifi, rengjøring, strøm, telefonbåser samt invitasjon til alle arrangementer i Bergen.Works regi.