Link Utviklings spennende reise i techverdenen!

Vi i Bergen Works har gleden av å introdusere en av bedriftene på huset, Link Utvikling, et spennende selskap innen konsept- og programvareutvikling. Vi har hatt gleden av å intervjue grunnleggerne, og noen av deres dyktige interns for å få innsikt i deres reise og hva som driver dem fremover.

Hvilken bakgrunn har dere og hvordan fant dere interesse for techutvikling/forretningsutvikling?

Vi er en gjeng med utviklere, designere og forretningsutviklere med en visjon om å skape bærekraftige, innovative teknologiske løsninger. Interessen for å drive et eget selskap startet tidlig. Pål Vårdal Gjerde og Michelle Sæther kjente hverandre allerede fra dataingeniør studiet, og skrev sin bacheloroppgave sammen. Michelle gikk videre til en mastergrad, hvor hun møtte Hana Colakovic igjen som hun hadde vært venner med siden videregående. Hana hadde tatt en bachelorgrad i økonomi, og hadde allerede startet et suksessfullt selskap. Michelle og Hana skrev sin masteroppgave sammen – noe som var starten på det som skulle bli Link Utvikling.

Har dere alltid ønsket å starte deres egen bedrift, eller skjedde det litt tilfeldig?

For grunnleggerne av Link Utvikling var det ingen tilfeldighet. De hadde en plan helt siden masterstudiet, og et ønske siden bachelorstudiene. Dette var et bevisst valg, og de har jobbet hardt for å realisere drømmen om sin egen bedrift.

De skrev sin masteroppgave om hvordan å insentivere til oppmøte via gamification, noe de testet via en applikasjon de hadde utviklet for oppmøte i sentrumskjerner som et tiltak mot bydød. Rett før lansering så inntraff Covid, noe som gjorde oppmøte tilnærmet umulig i svært lang tid. Bedriften begynte derfor å gå i retningen Link Utvikling, hvor de pivoterte fra å fokusere på ett produkt til å tilby deres kompetanse ut mot eksterne kunder, herunder utvikling, design og konseptualisering.

Er det noen kvaliteter dere ser ekstra mye etter i potensielle kandidater hos dere?

Når det gjelder hvilke kvaliteter de verdsetter i potensielle teammedlemmer, legger de stor vekt på praktisk erfaring fra prosjekter utenfor det akademiske miljøet. Engasjement og en brennende lidenskap for teknologi anses som mer betydningsfulle indikatorer på en kandidats potensial enn rene akademiske prestasjoner og karakterer. De tror at ekte entusiasme og praktisk erfaring ofte gir en dypere forståelse og evne til å innovere innen teknologifeltet.

Hvor mange interns pleier dere å ta inn og hvor lenge pleier de å være hos dere?

Link Utvikling tar inn 2-3 interns hvert år, og de har en praksisperiode på et halvt år. Det er mye engasjement hos søkere. For Link Utvikling så er ikke det viktigste med dette initiativet å beholde kandidatene. Bedriften har et høyt fokus på inkludering og mangfold, og ønsker derfor å gi studenter og andre som trenger arbeidstrening mulighet til å få dette. Dette gir verdi både til praktikantene – men også selskapet i stor grad.

Har dere noensinne vurdert å ta inn eksterne investorer?

Grunnleggerne foretrekker å holde kontrollen over selskapet selv og har takket nei til investeringstilbud. Likevel er de takknemlige for interessen fra potensielle investorer, da det gir dem trygghet og visshet om at deres arbeid blir verdsatt.

Det å holde midlene i selskapet og ikke ta imot store lån, kan gi en friere fremgangsmåte i utviklingen av selskapet fremover, uten et større press for å tjene tilbake store summer med et overordnet tidspress.

Mtp renoméet deres, kommer det mange kunder som kontakter dere, eller er det som regel dere som når ut til potensielle kunder?

I startfasen la de stor vekt på markedsføring for å tiltrekke seg potensielle kunder. Men nå – etter mye fokus på omdømmebygging – har det resultert i at mange kunder nå tar initiativ og aktivt oppsøker dem.

Er det noen spesielle områder dere vil satse mer på framover?

Link Utviklings hovedfokus er på konseptutvikling og programvareutvikling. De ønsker å være i forkant når det gjelder å identifisere behov, designe løsninger, og stadig forbedre

produktene de tilbyr kundene. Det globale markedet for programvareutvikling forventer en vekst på 11% de neste 5 årene.

https://www.linkedin.com/pulse/software-engineeringmarket-2023-size-share-growth/

Har dere noensinne tvilt på dere selv, og hva har hjulpet med å holde rett kurs?

Selv de mest erfarne gründere kan støte på perioder med usikkerhet og følelser av “imposter-syndrom”; Likevel verdsetter grunnleggerne av Link Utvikling den fleksibiliteten som entreprenørskapet gir. Deres vedvarende motivasjon drives av et støttende team som står sammen i utfordrende tider. Det er essensielt å ha en dyp tro på både prosjektet og ens egen kapasitet; med denne overbevisningen kan man oppnå betydelige resultater.

75% av grundere innrømmer at de føler på tvil og at de kanskje ikke produserer verdi ioppstartsfasen, det nevnes også i artikkelen at 1/8 føler på imposter syndromet daglig.

https://aws.amazon.com/blogs/startups/overcoming-criticism-and-imposter-syndrome-as-a-startup-founder/#:~:text=Imposter%20syndrome%2C%20or%20the%20feeling,in%20eight%20feeling%20it%20daily.

Her ser vi grunnleggerne bak Link Utvikling

Hva er den kvaliteten dere setter mest pris på med miljøet hos Link?

Link Utvikling har et sterkt fokus på å skape et positivt og støttende miljø. Den åpne ogærlige dialogen innad i teamet oppmuntrer medlemmene til å tørre å utforske, prøve og til og med feile. De karakteriserer arbeidsmiljøet som en sammensveiset vennegruppe som sammenstreber mot å realisere noe enestående.

Nå har vi også fått muligheten til å høre fra noen av Link Utviklings egne interns

Hva fikk dere til å søke hos Link?

For internsene var det kombinasjonen av praksisfag på HVL, Link Utviklings plassering, fokus på data og IT, og deres miljø som var attraktivt.

Verdien av å jobbe med det man lærer på skolen forankrer teori og læring, og gir storefordeler videre. Statistikken viser at det er 15% større sjangs for å få jobb innenfor sammefelt innen første året som ny på arbeidsmarkedet.

https://www.smallbizgenius.net/by-the-numbers/internship-statistics/

Hvordan ser en vanlig arbeidsdag ut for dere?

En typisk arbeidsdag involverer å identifisere oppgaver som må gjøres, samarbeide med teamet for å fordele arbeidet, og hjelpe hverandre med å nå målene. Interns kan forvente ulike arbeidsoppgaver som for eksempel konkurrentanalyser, pris- og markedsstrategier, kundemøter og konseptualisering. Som intern hos Link Utvikling opplever man lavterskelansvar, flytende deloppgaver, og lite press. Dette skaper en motiverende og støttende arbeidskultur. For internsene var det meste ganske nytt, inkludert arbeid i team og konseptutvikling. Likevel var tidligere erfaringer nyttige for å forstå rammeverket.

Hva er det dere liker best med å jobbe for Link?

Friheten og den avslappende kulturen hos Link Utvikling er noe som virkelig appellerer til internsene. De legger også vekt på små detaljer med sosial omgang som vaffelfredager og å hjelpe hverandre til å lykkes.

Har dere lært mye av å være hos selskapet?

Internsene innrømmer at det har vært veldig mye lærdom, men det er også mye læring som gjenstår. Det nevnes også at verdien av å be om hjelp og de grunnleggende verdiene i selskapet, spesielt hvordan de behandler hverandre, har vært viktige for trivsel.

Er dere som interns med på arrangementer med bedriften osv.?

Ja, interns deltar i forskjellige arrangementer og mindre sammenkomster innad i teamet, Dette bidrar til å bygge et sterkt samhold blant kollegaene.

Blir dere inspirert av teamet, til å eventuelt skape noe selv en dag?

Definitivt! Teamets suksess har inspirert internsene til å vurdere egne gründermuligheter i fremtiden.

Det er tydelig at Link Utvikling har skapt et miljø der entreprenørskap og utvikling er isentrum. Vi ønsker dem all suksess videre i deres spennende reise innen techverdenen!

Domkirkegaten 6A

Ønsker du en kontorplass midt i Bergen sentrum? Bli en av de første som sitter i våre nye lokaler i Domkirkegaten!

Vennskap

990,-/ mnd (eks. MVA)

Dette inkluderer følgende: Tilgang til ledig plass i åpent kontorlandskap inntil en gang i uken, nytraktet kaffe, tilgang til møterom, rask wifi, rengjøring, strøm, telefonbåser samt invitasjon til utvalgte arrangementer i Bergen.Works regi.

Åpen plass

2250,-/ mnd (eks. MVA)

Dette inkluderer følgende: Tilgang til ledig plass i åpent kontorlandskap, nytraktet kaffe, tilgang til møterom, rask wifi, rengjøring, strøm, telefonbåser samt invitasjon til alle arrangementer i Bergen.Works regi.

Fast plass

3500,-/ mnd (eks. MVA)

Dette inkluderer følgende: Fast plass i åpent kontorlandskap, nytraktet kaffe, tilgang til møterom, rask wifi, rengjøring, strøm, telefonbåser samt invitasjon til alle arrangementer i Bergen.Works regi.